Addysg wrth ‘wraidd’ partneriaeth newydd

Posted On : 28/05/2020

Yn ddiweddar fe ymwelodd cynrychiolwyr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro â Therfynell South Hook LNG, wrth i'r prosiect addysg mewn partneriaeth 'Gwreiddiau/Roots' gychwyn.

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen gofrestredig a sefydlwyd i helpu i ofalu am y Parc Cenedlaethol a’i ddiogelu.

Aeth rhai o ymddiriedolwyr yr elusen i ymweld â South Hook LNG i weld y Derfynell ac i ddysgu mwy am y gweithgareddau gweithredol, yn ogystal â thrafod nodau’r prosiect addysg.

“Er ein bod yn rhan o gadwyn gyflenwi ynni fyd-eang, mae bod yn rhan o gymuned Sir Benfro yn bwysig iawn i ni,” dywedodd Hamad Al Samra, Rheolwr Cyffredinol South Hook LNG.

“Dyna pam ein bod o falch o gefnogi Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro mewn rhaglen addysg a fydd yn gadael i blant archwilio’r rhwydweithiau bwyd a chynnyrch naturiol sy’n bodoli yma yn ein cymuned.”

Bydd Gwreiddiau/Roots yn cynnwys chwe ysgol gynradd yn ardal Aberdaugleddau, gan archwilio’r cadwyni bwyd a chynnyrch naturiol yng nghymunedau amaethyddol, arfordirol a gwledig y Sir.

O beillio a maethynnau’r pridd, i sut mae bwyd yn chwarae rhan bwysig yn yr economi leol a bywyd teuluol, bydd plant yn cysylltu â’r amgylchedd a’r cymunedau sy’n gweithredu ynddo.

South Hook LNG’s General Manager Hamad Al Samra and Senior Environmental Engineer Dr. Shane Evans are joined by Pembrokeshire Coast National Park Trust Trustees, Paul Harries and Duncan Fitzwilliams, Director Jess Morgan and Education Ranger Tom Bean.

Wrth sôn am y prosiect, dywedodd Elsa Davies, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, “Mae’r prosiect hwn wir yn mynd at wreiddiau dysgu, oherwydd bydd yn dysgu ffeithiau sylfaenol bodolaeth i blant mewn ffordd ymarferol a byw. Mae’n rhyfeddol bod cwmni sy’n gweithredu ar raddfa fyd-eang wedi penderfynu, yn ei ddoethineb, canolbwyntio ar helpu plant i werthfawrogi’r hyn sydd o’u cwmpas yn y ffordd wreiddiol hon.

“Gobaith yr Ymddiriedolaeth yw y bydd llawer mwy o gwmnïau’n dilyn esiampl ardderchog South Hook LNG, a’n helpu i weithio mwy ar brosiectau tebyg er budd yr amgylchedd a chymunedau yn Sir Benfro.

Er mai ers dechrau’r flwyddyn mae Gwreiddiau/Roots wedi cychwyn, roedd plant yn Ysgol y Glannau wedi dechrau treialu’r prosiect y llynedd.

O gynaeafu afalau yn Sain Ffraid a gwneud siytni gyda changen leol Sefydliad y Merched yn Dale, i balu am blanhigion gwenith a mwydod yn Fferm Trewarren yn Llanismael, bydd natur ryngweithiol y prosiect yn bendant o fudd enfawr i’r holl ysgolion sy’n cymryd rhan.