Ein Parc Cenedlaethol ni yw hwn, beth am weithio gyda’n gilydd i’w ddiogelu.

Pembrokeshire Coast National Park Trust

Gwyliwch Fideo
X

Mabwysiadu Gwenynen

Beth am fabwysiadu gwenynen am gyn lleied â £30, ac ymuno â’r haid o gefnogwyr sy’n helpu i warchod cynefinoedd gwenyn ar draws Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Fabwysiadu eich Gwenynen

Grant Gweithredu Dros Natur

Gall grwpiau, sefydliadau cymunedol a busnesau wneud cais am hyd at £4,000 am grant ar gyfer prosiectau sydd â chamau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r cyffiniau.

Darllenwch Mwy

Beth am gael Parti PÂl i helpu i ddiogelu Arfordir Penfro ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Rhwng 1af Gorffennaf a 31ain Gorffennaf, rydym angen eich help i ddathlu ein pumed penblwydd. Cynhaliwch barti te, arwerthiant cacennau neu fore coffi gyda’ch ffrindiau, teulu, cymuned leol neu fusnes i’n helpu i wneud gwahaniaeth ledled Sir Benfro.

Cofrestrwch eich Parti Pal

Partneriaid Arfordir Penfro - Cwmnïau yn rhoi

Our Pembrokeshire Coast Partners scheme is our annual business membership program. We want to work with you and your business to develop a mutually beneficial partnership that helps protect the National Park, now and for future generations.

Darllen mwy

Gadael Rhodd yn Eich Ewyllys

Mae gadael anrheg yn eich Ewyllys yn un o'r gwahaniaethau mwyaf y gallwch ei wneud.

Darllen mwy

Gofalu am ein harfordir...

Rydyn ni’n elusen - Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - a sefydlwyd i hyrwyddo cadwraeth, ein cymuned, ein diwylliant a’n harfordir lleol a’n nod yw bod ar flaen y gad i ddiogelu tirwedd eiconig ein Parc Cenedlaethol.

Cyfrannwch nawr

Cymryd rhan

Allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hunain. Gallwch helpu i ddiogelu ein harfordir arbennig ar gyfer y genhedlaeth nesaf trwy ein cefnogi ni.

Help heddiw

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Cofrestru