Ein Parc Cenedlaethol ni yw hwn, beth am weithio gyda’n gilydd i’w ddiogelu.

Pembrokeshire Coast National Park Trust

Gwyliwch Fideo
X

Grant Gweithredu Dros Natur

Cynllun grant bach sy’n cefnogi grwpiau yn Sir Benfro i gymryd camau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth a’r amgylchedd yn eu cymunedau lleol.

Darllen mwy
A group of people pictured with the sea and a lighthouse in the background

Ymunwch â Bwrdd Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Ar hyn o bryd mae gennym leoedd gwag ar ein Bwrdd deinamig. Rydym yn chwilio am bobl angerddol i helpu i hyrwyddo ein rhaglen ddyngarol drwy helpu i sicrhau cymorth sylweddol i brosiectau sy'n ceisio cyflawni nodau’r elusen i warchod a gwella'r Parc Cenedlaethol.

Darllen mwy

Gofalu am ein harfordir...

Rydyn ni’n elusen - Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - a sefydlwyd i hyrwyddo cadwraeth, ein cymuned, ein diwylliant a’n harfordir lleol a’n nod yw bod ar flaen y gad i ddiogelu tirwedd eiconig ein Parc Cenedlaethol.

Cyfrannwch nawr

Partneriaid Arfordir Penfro - Cwmnïau yn rhoi

Our Pembrokeshire Coast Partners scheme is our annual business membership program. We want to work with you and your business to develop a mutually beneficial partnership that helps protect the National Park, now and for future generations.

Darllen mwy

Cymryd rhan

Allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hunain. Gallwch helpu i ddiogelu ein harfordir arbennig ar gyfer y genhedlaeth nesaf trwy ein cefnogi ni.

Help heddiw

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Cofrestru