Amdanom Ni

YR HYN YR YDYM YMA I’W WNEUD

Credwn ei fod yn lle gwirioneddol ryfeddol ac rydym yn ymroddedig i’w gadw felly ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Enabling everyone to make the most of the National Park

Mae ein hawyr agored ni’n anhygoel. Mae’n donic i’r meddwl, y corff a’r enaid ac rydyn ni am iddo fod yn hygyrch i bawb. Rydyn ni am helpu pobl i ddysgu amdano a gwirfoddoli i’w ddiogelu.

Diogelu beth sy’n arbennig

Rydyn ni’n gweithio gydag arbenigwyr a gwirfoddolwyr i ddiogelu rhywogaethau a chynefinoedd pwysig, adeiladau hanesyddol a safleoedd archaeolegol y Parc Cenedlaethol.

Working together to protect the Pembrokeshire Coast

We can’t do it alone. We work with partners, landowners, businesses and community organisations. Together we are a force of nature; protecting our cherished coastline for the next generation.

Our Partners

Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu Arfordir Penfro

Allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hunain. Rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid, tirfeddianwyr, busnesau a sefydliadau cymunedol. Rydyn ni’n gryfach gyda’n gilydd; yn diogelu ein harfordir arbennig ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Ein Partneriaid