Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro

Help us care and protect the Pembrokeshire Coast Path, which weaves through 186 miles of the most breath-taking coastline in Britain, 75% lies within designated conservation sites and 85% within the boundaries of the Pembrokeshire Coast National Park.

Agorwyd Llwybr Arfordir Sir Benfro yn 1970 a dyma oedd y Llwybr Cenedlaethol cyntaf yng Nghymru.

Erbyn hyn mae Llwybr Arfordir Cymru a’r Llwybr Appalachian Rhyngwladol yn dilyn Llwybr Arfordir Penfro trwy’r sir.

Mae’r llwybr sy’n ymestyn dros 186 o filltiroedd yn teithio heibio amrywiaeth o olygfeydd, fel brig creigiau uchel, ogofeydd cudd, aberoedd ysgubol a thraethau tywodlyd eang.

Mae’r clogwyni, y llethrau arfordirol, y rhosydd a’r twyni glaswelltir y mae llwybr yr arfordir yn mynd heibio yn cynnal rhai o’r cynefinoedd gorau yn y DU.

Mae gan bob rhan o’r llwybr stori i’w hadrodd, o gaerau o’r oes haearn sydd ar ymylon yr arfordir, i glogwyni creigiog y tir mawr a’r ynysoedd sy’n cefnogi cytrefi mawr o adar y môr sy’n nythu.

Mae’r pwynt uchaf ym Mhen yr Afr ger Bae Ceibwr, lle mae’r clogwyni sy’n cael eu chwistrellu â dŵr y môr yn cyrraedd 1,500 troedfedd, ac maent yn arwain i lawr at 58 o draethau ac 14 harbwr.

Gan weithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, rydym eisiau helpu i ddiogelu’r Llwybr Arfordir a’r Llwybr Cenedlaethol anhygoel hwn a helpu i sicrhau gwell mynediad i bawb.

Rydym eisiau lleihau nifer y camfeydd a chael gatiau gwthio yn eu lle ynghyd â helpu gyda gwaith atgyweirio a gwelliannau allweddol o ganlyniad i erydu arfordirol a nifer yr ymwelwyr.

 

Gwneud Cyfraniad

Rydym eisiau helpu i ddiogelu Llwybr Arfordir Penfro nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Os hoffech gefnogi, gallwch gyfrannu heddiw.
Ein Parc Cenedlaethol ni yw hwn – beth am weithio gyda’n gilydd i’w ddiogelu!

Cefnogwch Lwybr Arfordir Penfro