Creu Mwy o Ddolydd

Ein hymgyrch codi arian gyntaf

Oeddech chi’n gwybod? Yn y DU rydyn ni wedi colli mwy na 95% o’n dolydd o flodau gwyllt yn ystod y 75 mlynedd diwethaf. Mae hynny’n golygu bod llai o lefydd arbennig i flodau, gwenyn a bywyd gwyllt arall dyfu, byw a ffynnu. Yn Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro rydyn ni eisiau helpu i newid hyn, cyn ei bod yn rhy hwyr!

Mae dolydd yn gartref i bryfed fel gwenyn, sy’n hanfodol i beillio rhai o’n hoff ffrwythau a llysiau, heb sôn am ba mor hardd yw ein blodau gwyllt ni a’r cynefin anhygoel maen nhw’n ei greu, sy’n fwrlwm o fywyd.

Nod ein hapêl Creu Mwy o Ddolydd yw codi £10,000 i helpu i warchod ac adfer y dolydd sydd gennym ni ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar hyn o bryd, a gweithio gyda pherchnogion tir i helpu i greu rhai newydd hefyd. Ond dydyn ni ddim yn gallu gwneud hyn ar ein pen ein hunain – rhaid i ni gael eich help chi.