Gadael Rhodd yn Eich Ewyllys

COFIO AM Y PARC CENEDLAETHOL YN EICH EWYLLYS

Drwy adael rhodd yn eich ewyllys byddech yn gwneud gwahaniaeth mawr i warchod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gall pob rhodd, dim ots pa mor fach neu fawr, wneud gwahaniaeth. Gallai cyn lleied ag 1% helpu i ofalu am y lle hardd ac arbennig yma fel ei fod dal yma i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau a’i brofi.

Rydyn ni’n deall bod hwn yn gallu bod yn benderfyniad personol mawr ond os bydd yr amser priodol yn dod i chi gofio am elusen yn eich ewyllys, plîs cofiwch am Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gadael Rhodd yn Eich Ewyllys

Beth fydd arnoch ei angen:

Cyfeiriad a rhif elusen gofrestredig

Cyfeiriad:
Ymddiriedolaeth Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY

Rhif Elusen Gofrestredig:
1179281

Am fwy o wybodaeth neu os byddwch eisiau siarad gyda ni am adael rhodd yn eich ewyllys i
Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ffoniwch Nichola ar 01646 624808 neu anfonwch
e-bost i nicholac@pembrokeshirecoast.org.uk.

Drwy gymryd y camau bach yma nawr, fe allwch chi helpu i gael effaith fawr am flynyddoedd i ddod.