Y Rhai Rydym yn Gweithio Gyda

Partneriaid

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Crëwyd yr Awdurdod ym 1996 gyda ddau ddiben statudol: gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol, a hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd fwynhau ei nodweddion arbennig a’u deall.

Ewch i'r Safle
Dwr Cymru Welsh Water logo

Dŵr Cymru Welsh Water

Dŵr Cymru yw’r unig gwmni dŵr a charthffosiaeth nid-er-elw yng Nghymru a Lloegr. Mae’n gyfrifol am ddarparu cyflenwadau dŵr yfed o safon uchel ar gyfer dros 3 miliwn o bobl ac am symud, trin a gwaredu eu dŵr gwastraff yn effeithiol.

Ewch i'r Safle