Ein gwaith a’n heffaith

Projects

The Pembrokeshire Coast National Park Trust as a new charity is committed to supporting the best projects delivered by the best people and informed by the Pembrokeshire Coast National Park Management Plan, local communities and environmental and heritage experts.

Gyda’ch cefnogaeth chi, rydym wedi helpu i ariannu pum prosiect a nodwyd fel blaenoriaethau yn y Parc Cenedlaethol.

Y prosiectau rydym yn eu cefnogi

 1. Pwyth Mewn Pryd
  Cefnogi cadwraeth trwy frwydro yn erbyn rhywogaethau estron goresgynnol.
 2. Pobl, Llwybrau a Pheillwyr
  Helpu i hybu bioamrywiaeth ar Lwybr yr Arfordir trwy addasu sut rydym yn ei gynnal.
 3. Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro
  Gwella mynediad at gyfleoedd dysgu awyr agored ledled Sir Benfro.
 4. Gwreiddau Roots
  Archwilio cynnyrch naturiol mewn cymunedau gwledig a sut mae’r tir o’i gwmpas yn helpu i gynhyrchu’r bwyd ar ein byrddau.
 5. Adfer Difrod Storm Llwybr yr Arfordir
  Helpu i wella mynediad i’r awyr agored gwych trwy atgyweirio llwybrau sydd wedi’u difrodi.
 6. Cefnogi Creu Mwy O Ddolydd Un rhywogaeth sy’n siŵr o elwa o’r ‘cerrig camu’ hyn yw glöyn byw brith y gors, sy’n dibynnu ar gynefinoedd glaswelltir corsiog ac sydd wedi dirywio’n ddramatig dros y degawdau diwethaf. Nid ydyn nhw fel arfer yn hedfan yn bell iawn, ac maen nhw’n tueddu i fynd cyn belled â’r cae nesaf.

 7. Gwyllt am GoetiroeddBydd apêl Gwyllt am Goetiroedd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn helpu i greu coridorau coetiroedd newydd er mwyn helpu bywyd gwyllt i dyfu ac i ffynnu.
Pembrokeshire Coast Trust Infographic from 2019/20 Impact Report

Adroddiad Effaith Blynyddol 2019/20

Lawrlwythwch ein Hadroddiad Effaith Blynyddol i ddarganfod mwy am y prosiectau a gyflwynwyd a sut y gwariwyd eich rhoddion i wneud gwahaniaeth yn y Parc Cenedlaethol.

Lawrlwythwch yr Adroddiad Effaith Blynyddol 2019/20

Darganfyddwch fwy

Os hoffech chi gefnogi neu ddarganfod mwy ynglŷn â phrosiect penodol, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda ar 01646 624808 neu anfonwch e-bost at cefnogi@ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

Cysylltwch â ni