Cwmnïau yn Rhoi

PARTNERIAETH BARHAOL

Buddion

Ceir nifer o fuddion i’ch busnes wrth weithio gydag Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro:

  • Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CCC) – gallwn ni helpu eich busnes gwrdd â nodau a dyheadau ei CCC a chael effaith gadarnhaol ar y dirwedd a’r amgylchedd lleol.
  • Ysgogi eich staff – gallwn ni weithio gyda chi er mwyn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli sy’n addas ar gyfer eich staff, o helpu i reoli’r Parc Cenedlaethol at sesiynau gwybodaeth ar gyfer staff am gadwraeth, rheoli cynefinoedd neu dreftadaeth ddiwylliannol.
  • Ymgysylltu â’ch cwsmeriaid – byddai cysylltu eich busnes neu’ch brand â’r Parc Cenedlaethol tra hoff yn gallu apelio at eich cwsmeriaid ac yn gall helpu i ddatblygu teyrngarwch cwsmeriaid a chynyddu gwerthiant.

Rydym yn dymuno gweithio gyda’ch busnes chi er mwyn datblygu partneriaeth barhaol sydd o fudd i’r ddwy ochr.  Cysylltwch ar 01646 624808 neu anfonwch e-bost at cefnogi@ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru os gwelwch yn dda er mwyn darganfod sut y gall eich busnes chi gefnogi Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.