Cwmnïau yn Rhoi

A LASTING PARTNERSHIP

There are a number of benefits to your business of working with the Pembrokeshire Coast National Park Trust.

Gan weithio gyda ni, Byddwch Chi Yn Cadw Cwmni Da!

Rydym yn dymuno gweithio gyda’ch busnes chi er mwyn datblygu partneriaeth barhaol sydd o fudd i’r ddwy ochr.

Gall eich cwmni gefnogi Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro mewn amryw o wahanol ffyrdd; o godi arian i wirfoddoli, noddi prosiect i ddatblygu partneriaeth.

Cysylltwch ar 01646 624808 neu anfonwch e-bost at cefnogi@ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru os gwelwch yn dda er mwyn darganfod sut y gall eich busnes chi gefnogi Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Buddion

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CCC)

Gallwn ni helpu eich busnes gwrdd â nodau a dyheadau ei CCC a chael effaith gadarnhaol ar y dirwedd a’r amgylchedd lleol.

Ysbrydoli eich staff

Gallwn ni weithio gyda chi er mwyn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli sy’n addas ar gyfer eich staff, o helpu i reoli’r Parc Cenedlaethol at sesiynau gwybodaeth ar gyfer staff am gadwraeth, rheoli cynefinoedd neu dreftadaeth ddiwylliannol.

Ymgysylltu â’ch cwsmeriaid

Byddai cysylltu eich busnes neu’ch brand â’r Parc Cenedlaethol tra hoff yn gallu apelio at eich cwsmeriaid ac yn gall helpu i ddatblygu teyrngarwch cwsmeriaid a chynyddu gwerthiant.

Darllenwch Fwy Am Beth Rydym Yn Ei Wneud