Partneriaeth elusennol newydd yn camu ymlaen

Posted On : 10/05/2021

Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyhoeddi partneriaeth elusennol newydd gyda Corgi Socks, busnes teuluol yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi bod yn arbenigo mewn sanau a dillad gwau moethus wedi’u gwneud â llaw ers 1892.

Fel rhan o’r bartneriaeth hon, bydd Corgi yn rhoi 20% o holl elw’r casgliad o sanau dynion a merched sydd wedi’u hysbrydoli gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro i’r Ymddiriedolaeth. Bydd yr arian yn galluogi’r Ymddiriedolaeth i gefnogi’r gwaith hanfodol o wella mynediad i’r awyr agored, rhoi hwb i amrywiaeth a chadwraeth, hyrwyddo dysgu yn yr awyr agored a chefnogi swyddi a sgiliau.

 

Dywedodd Chris Jones, Prif Swyddog Gweithredol Corgi: “Mae’r dirwedd eiconig hardd hon ar garreg drws ein cwmni yn ein hatgoffa bob dydd o bwysigrwydd materion amgylcheddol a chynaliadwyedd. Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi elusen sy’n helpu i gadw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn arbennig nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

 

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymrwymo i ddiogelu popeth sy’n arbennig ac yn unigryw am dirwedd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i genedlaethau’r dyfodol ei mwynhau. Ers sefydlu’r Ymddiriedolaeth yn 2019, mae wedi codi dros £100,000 ar gyfer prosiectau yn y Parc Cenedlaethol sy’n cefnogi cadwraeth, cymuned, diwylliant ac Arfordir Penfro.

 

Mae sanau Corgi sydd wedi’u hysbrydoli gan Arfordir Penfro ar gael yn www.corgisocks.com/collections/protecting-pembrokeshire-coast-national-park, ac mae gostyngiad o 10% ar gael dim ond i chi gofrestru i fod ar restr bostio Corgi.