Ffyrdd o gyfrannu

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi gyfrannu at Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan gynnwys ar-lein, trwy neges destun a siec. Mae pob rhodd yn ein helpu i ddiogelu ein Parc Cenedlaethol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Diolch am eich cefnogaeth.

Ar-lein

Gallwch gyfrannu trwy glicio ar y ddolen isod: clicwch yma

Neu cyfrannwch i un o’n hymgyrchoedd yma:

 

Trwy neges testun

  • Anfonwch PROTECTTHREE70470 i gyfrannu £3.
  • Anfonwch PROTECT70470 i gyfrannu £5.
  • Anfonwch PROTECTTEN70470 i gyfrannu £10.

Texts will cost the donation amount plus one standard network rate message, and you’ll be opting into hearing more from us. If you would like to donate but don’t wish to hear more from us, please text PROTECTTHREENOINFO instead.

Trwy'r post

Gwnewch siec yn daladwy i Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a’i hanfon i’r cyfeiriad canlynol:

Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY